проспект Свободи, 28 , офіс 1

м. Ужгород, Закарпатська обл.

Україна, 88018.

Privacy Policy

Додаток
до Наказу ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА» № ___ від _______.2020 р. «Про затвердження Політики конфіденційності ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА»
____________________ Рябінічева А.С.
«___» ___________________ 2020 року

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») визначає загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються повністю чи частково із застосуванням автоматизованих та неавтоматизованих засобів, а також встановлює порядок, спрямований на запобігання та виявлення будь-яких порушень законодавства про персональні дані, що підлягає застосуванню у зв’язку з господарською діяльністю ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА» (STIPT UKRAINE LLC) – агентства з працевлаштування за кордоном.
1.2. Посилання у цій Політиці на «СТІПТ», «ми», «нас», «наш», «нам» означають ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТІПТ УКРАЇНА» – юридична особа, що належним чином створена та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ – 43229697; юридична адреса: 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, проспект Свободи, будинок 28, офіс 1, номери телефонів: + 380 50 519 1859, +380 50 055 358; веб-сайт: www.stipt.com.ua, www.instagram.com/stiptua, www.facebook.com/StiptUkraine; ліцензія на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном: наказ Мінекономіки №796 від 25.04.2020 року.

Будь ласка, уважно прочитайте цю Політику, щоб зрозуміти наші принципи обробки Ваших персональних даних. Ця Політика поширюється на всіх осіб, які взаємодіють з ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА» в якості Клієнтів/ кандидатів на роботу/споживачів/відвідувачів офісу або веб-сайту («Ви», «Клієнти»), які є суб’єктами персональних даних за законодавством України та Європейського Союзу (ЄС). Ми розробили цю Політику, щоб розповісти Вам:
• що таке персональні дані;
• які Ваші персональні дані ми збираємо;
• як і чому ми використовуємо їх;
• кому ми передаємо Ваші персональні дані;
• як ми захищаємо Вашу конфіденційність Ваших персональних даних;
• як з нами зв’язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання стосовно обробки Ваших персональних даних.

1.3. Ця Політика охоплює усі аспекти господарської діяльності СТІПТа, в тому числі – нашу діяльність в мережі Інтернет, та поширюється на всі Ваші персональні дані, які ми збираємо за допомогою різноманітних джерел, таких як веб-сайти (включаючи сайти, якими ми управляємо під нашими власними доменами/адресами URL та сторінки, які ми запускаємо в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram), мобільні застосунки (зокрема, Plan4Flex Mobile App), у приміщенні нашого офісу, та/або через альтернативні канали (наприклад, через професійні рекрутингові фірми), а також на різних публічних і рекламних заходах і подіях.

Ця Політика конфіденційності є також невід’ємною частиною Вашого Договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який Ви укладаєте зі СТІПТом.

1.4. СТІПТ може за необхідності змінювати чи вносити доповнення до цієї Політики. Це, наприклад, може відбуватися через зміни у законодавстві, або якщо СТІПТ змінює профіль діяльності чи практики ведення бізнесу. Усі зміни будуть доступними на нашому веб-сайті; нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт СТІПТа та/або запитувати інформацію у наших менеджерів, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну редакцію Політики.

2. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковим протоколом до неї (Рада Європи, Страсбург, 28 січня 1981 року), ратифікованої Законом України № 2438-VI від 06 липня 2010 року, та іншого чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, з урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї (Рада Європи, Страсбург, 04 листопада 1950 року, підписана від імені України 9 листопада 1995 року), ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 року, та статті 32 Конституції України.
2.2. Загальні вимоги щодо обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних визначені Типовим порядком обробки персональних даних, затвердженим наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини №1/02-14 від 08 січня 2014р.
2.3. Обробка персональних даних кандидатів з України, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (далі – «GDPR»), а також чинним законодавством Нідерландів, яке може встановлювати додаткові вимоги щодо захисту даних.

3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. СТІПТ уважно ставиться до безпеки персональних даних Клієнтів та всіх осіб, які звернулися до нас з будь-яким питанням, тому ми робимо все можливо, щоб забезпечити конфіденційність Ваших персональних даних.
3.2. СТІПТ зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стали нам відомі.
3.3. СТІПТ обробляє Ваші персональні дані в суворій відповідності із вимогами чинного законодавства України і виключно за наявності законних підстав на таку обробку. Це означає, зокрема, що будь-яка обробка персональних даних у СТІПТ буде відбуватися з дотриманням принципів законності, справедливості, прозорості, обмеження мети, обмеження зберігання, мінімізації, точності, цілісності та конфіденційності даних.
3.4. Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам наші послуги щодо працевлаштування за кордоном.
3.5. Коли ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, встановлюємо склад цих даних та процедури їх обробки, СТІПТ виступає «контролером даних» для цілей GDPR і іншого європейського законодавства про захист даних, а також «володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
3.6. Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано умови, передбачені відповідним законодавством, в тому числі, але не виключно:
• Ви дали згоду на обробку персональних даних;
• обробка необхідна з метою укладення або виконання договору про надання Вам послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та відповідного трудового договору;
• така обробка вимагається законодавством України та/або Нідерландів тощо.
3.7. У разі обробки особливої категорії персональних даних (наприклад, даних про здоров’я) має бути виконана хоча б одна з умов, зазначених в статті 9 GDPR та ч.2 ст.7 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (наприклад, чітка згода на надання таких даних або необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків у сфері трудових правовідносин).
3.8. Надаючи нам свої персональні дані у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно, шляхом заповнення анкети в офісі, заповнення заявки на веб-сайті тощо) Ви підтверджуєте, що:
 Ви прочитали й зрозуміли цю Політику конфіденційності і надаєте згоду на використання Ваших персональних даних в порядку, передбаченому в цьому документі.
 Ваші персональні дані можуть передаватись і оброблятись у Нідерландах, що забезпечують такий самий рівень захисту даних, що й в Україні, для цілей і в порядку, зазначеному в цьому документі.
 Ви не зобов’язані надавати нам будь-яку запитувану інформацію, проте в такому випадку Ви не зможете претендувати на посаду, для отримання якої Ви подали заяву.
 Усі Ваші твердження є, наскільки Вам це відомо, правдивими й достовірними, і Ви не приховали свідомо будь-яку інформацію, що має відношення до справи. Надання недостовірної інформації може позбавити Вас права на роботу.
 Це Політика конфіденційності не є частиною трудового договору, який пропонується кандидатам під час працевлаштування в Нідерландах, але застосовується в Україні з метою посередництва в укладенні такого трудового договору.

4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Особливі категорії персональних даних – це так звані «чутливі» персональні дані, які можуть завдати шкоди суб’єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. До них відносяться персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. У термінології українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних.
Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.
Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «володільцем персональних даних» в термінології українського законодавства.
Обробник персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Обробник персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.
Обробка персональних даних – це будь-яка операція чи набір операцій, що здійснюються над персональними даними або над групами персональних даних, незалежно від того, автоматично це здійснюється чи ні, зокрема збір, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, виокремлення, обговорення, використання, розкриття шляхом передачі, розповсюдження чи надання будь-яким іншим шляхом, впорядкування чи об’єднання, обмеження на обробку, стирання чи знищення.
Кандидати з України (кандидати на роботу в Нідерландах) – громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які мають право працювати в Нідерландах і які зацікавлені у роботі в Нідерландах.
Група компаній STIPT – усі юридичні особи – агентства з працевлаштування, що засновані та діють відповідно до законодавства Нідерландів, в тому числі (але не виключно): Stipt Uitzendbureau B.V., Stipt Packaging B.V., а також дочірні компанії, афілійовані юридичні особи, представництва та офіси у різних країнах світу, що працюють під спільною торговою маркою (найменуванням) «СТІПТ» (STIPT) (www.stipt.com).
Cookies– фрагмент даних, який відправляється веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, та в подальшому, при потраплянні такого користувача на веб-сторінку, ідентифікує його.

Інші терміни у цій Політиці вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), Типовому порядку обробки персональних даних, затвердженому наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 року № 1/02-14, Законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про зайнятість населення», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про захист прав споживачів», Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 140).

5. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. СТІПТ обробляє персональні дані виключно для цілей, що є необхідними для здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, з метою підбору найбільш прийнятної для Вас вакансії та укладення Вами трудового договору про роботу в Нідерландах. Такими цілями обробки Ваших персональних даних є:
• підготовка до укладення, укладення та виконання трудового договору чи договору про надання послуг з працевлаштування за кордоном у відповідності до законодавства України;
• отримання ідентифікаційних кодів для проживання та роботи у Нідерландах (BSN (Burgerservicenummer) / Sofi (Social-Fiscal) для кандидатів на роботу;
• перевірка правильності, точності та актуальності інформації, що міститься у резюме/заявці/анкеті кандидата з України, поданого до СТІПТа у будь-який спосіб;
• аналіз даних кандидатів з України з метою подальшої роботи з відкритими вакансіями, підбору найбільш прийнятної роботи в Нідерландах;
• реалізація соціальних програм (зокрема із залучення до плану добровільного медичного страхування) для надання пільг та соціальних гарантій у Нідерландах;
• здійснення податкової, юридичної діяльності, діяльності, пов’язаної з людськими ресурсами, фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та податкової звітності як в Україні, так і в Нідерландах;
• реалізація програм професійної підготовки, навчання та професійної перепідготовки працівників, зокрема з метою забезпечення їхньої відповідності стандартам професійної кваліфікації для працевлаштування в Нідерландах;
• формування внутрішніх баз персональних даних працівників, що містять контактну та іншу інформацію;
• забезпечення обміну інформацією, скоординованої роботи та розповсюдження достовірної інформації та інших матеріалів про діяльність СТІПТа всередині Групи компаній STIPT, зокрема, між спеціалізованими функціональними підрозділами чи групами, члени якої можуть розташовуватися у різних країнах;
• просування послуг СТІПТа, незалежно від часу, форми та території, а також для маркетингових та рекламних цілей, в тому числі для здійснення прямого маркетингу, для проведення досліджень, вивчення ринку, статистики ринку або опитувань через електронну пошту, SMS-повідомлення, push-повідомлення, спливаючі банери, миттєві повідомлення, телефонні дзвінки оператором, офіційні сторінки СТІПТ в соціальних мережах щодо послуг СТІПТа, з метою для надсилання Вам пропозицій, інформації про вакансії та про умови проживання в Нідерландах тощо;
• аналітичне дослідження даних про клієнтів, які користувались послугами СТІПТа раніше, з метою підготовки та впровадження програм, спрямованих на поліпшення умов праці та соціального забезпечення працівників в Нідерландах;
• забезпечення відповідності вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів, допомога у працевлаштуванні, навчанні та кар’єрному зростанні, контроль обсягу та якості виконаної роботи;
• співпраця з органами державної влади України стосовно вищезгаданих питань;
• інші цілі, що не суперечать законодавству України, Нідерландів та Європейського Союзу та відповідним вимогам, що стосуються персональних даних.

Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб ми і наші партнери могли забезпечити Вам комфортне проживання в Нідерландах та інші супутні послуги, у тому числі, але не виключно:
• забезпечити Ваш переїзд з України до Нідерландів та повернення додому та надати консультаційну допомогу щодо в’їзду/виїзду до іноземних країн за Вашим маршрутом;
• забезпечити Вам житло для проживання в Нідерландах;
• обробити Ваші звернення під час перебування в Нідерландах і зв’язатися з Вами при будь-яких проблемах;
• проінформувати Вас про умови праці та надати іншу важливу інформацію про Ваше працевлаштування;
• мати можливість знайомити Вас з усіма наявними вакансіями та пропозиціями роботи від іноземних партнерів у Нідерландах, що підходять саме Вам, а також можливість змінити місце роботи за необхідності;
• забезпечити інформаційний супровід Вашої роботи у Нідерландах;
• обробити Ваші скарги та пропозиції;
• покращити наші послуги, у тому числі шляхом опитування про задоволеність цими послугами.

5.2. Обробка Ваших персональних даних для зазначених вище цілей ґрунтується:
• на нашому законному інтересі в оцінці Вашої заявки на роботу з метою регулювання наших із Вами відносин та забезпечення найму працівників, а також з метою оцінки та підтримки ефективності нашого процесу підбору персоналу в цілому;
• на необхідності виконання наших договірних зобов’язань перед Вами і нашими іноземними партнерами;
• на дотриманні вимог чинного законодавства України, коли певна інформація потрібна для виконання ліцензійних умов провадження нашої діяльності в Україні та інших нормативних приписів;
• на Вашій згоді, коли ми питаємо Вас, чи Ви бажаєте отримувати від нас будь-яку інформацію на систематичній основі або стати учасником будь-якої нашої рекрутингової програми/розсилки наявних вакансій тощо.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання Вам послуг з працевлаштування, отримання інформаційної підтримки або відповіді на Ваш запит/претензію. Водночас, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми будемо обробляти їх із належним рівнем захисту та із дотриманням вимог чинного законодавства України.

6. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
ОСОБЛИВІ (ЧУТЛИВІ) КАТЕГОРІЇ ДАНИХ
6.1. Відповідно до визначеної пунктом 5 цієї Політики мети обробки персональних даних СТІПТ обробляє, зокрема, наступні персональні дані теперішніх та колишніх працівників, які працюють/працювали в Нідерландах, а також кандидатів з України:
 прізвище, ім’я, по батькові;
 дата і місце народження;
 паспортні дані;
 громадянство;
 реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), ідентифікаційний номер за законодавством країни походження/Нідерландів;
 зареєстроване та фактичне місце проживання, номер телефону, адреса особистої електронної пошти;
 технічну інформацію щодо відвідувань веб-сайту чи мобільного застосунку або стосовно матеріалів та консультацій, які ми надсилаємо Вам в електронному вигляді;
 адресу Інтернет Протоколу (IP-адресу) що використовується для під’єднання пристрою до Інтернету та іншу особисту та технічну інформацію, яку Ви надаєте нам під час користування веб-сайтом, включаючи тип та модель пристрою, тип та версію браузера, часовий пояс, типи та версії плагіна браузера, системну мову, операційну систему та платформу, рекламний ідентифікатор Вашого пристрою;
 відомості про трудову діяльність, досвід роботи;
 відомості про освіту, наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади);
 відомості про стан здоров’я (обробляються відповідно до статті 24 КЗпП України в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та для забезпечення вимог законодавства у сфері охорони праці);
 знання іноземних мов;
 біографічні дані;
 відомості про ділові та особисті якості, зокрема, вказані у поданому при працевлаштуванні резюме/заявці/анкеті (у т.ч. щодо рис характеру, особистих захоплень, звичок);
 відомості про родинний стан, членів родини в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та забезпечення пільг і гарантій, передбачених трудовим законодавством;
 податкова інформація;
 фотозображення;
 бажану заробітну плату та заробітну плату на останньому місці роботи;
 персональні дані, які були отримані із загальнодоступних відкритих джерел, таких як Facebook, Instagram, LinkedIn та Twitter. Якщо Ви користуєтесь цими ресурсами, то Вам слід переглянути їх політику конфіденційності, щоб отримати докладнішу інформацію про те, як вони поводяться з Вашими персональними даними;
 інформацію про Ваш візит, включаючи повні унікальні локатори ресурсів (URL), історію відвідувань та переміщень веб-сайтом, історію переходу з веб-сайту (включаючи дату та час), сторінки і послуги, які Ви переглядали чи шукали, час відгуку сторінки, помилки під час завантаження, тривалість перебування на певних сторінках, інформація про активність на сторінці (наприклад, прокручування, кліки та наведення курсора миші), способи переходу зі сторінки, а також номер телефону чи іконку соціальної мережі, яку Ви використали для зв’язку з нами.
 будь-які інші надані Вами персональні дані, що необхідні нам для надання послуг з працевлаштування, для прийняття рішення щодо релевантності кандидата на ту чи іншу вакансію, для укладення або виконання договору з Вами, а також інші персональні дані, необхідність обробки яких визначена нормативно-правовими актами або пов’язана з діяльністю СТІПТа.
6.2. Типи персональних даних, які ми просимо Вас надати, та способи їхньої обробки визначаються не лише законодавством України, але і вимогами країни, в якій знаходиться посада (Нідерланди).
6.3. Зазвичай ми отримуємо персональні дані (наприклад, Ваше ім’я, місце проживання, контактну інформацію, дані про досвід роботи та освіту тощо) безпосередньо від Вас, коли Ви подаєте заяву на працевлаштування в Нідерландах. Ми отримуємо аналогічні Ваші персональні дані у третіх осіб, таких як професійні рекрутингові фірми, особи, що рекомендують Вас, попередні роботодавці, працівники групи компаній STIPT. Ми також можемо збирати Ваші персональні дані у мережі, якщо Ви зробили цю інформацію загальнодоступною. Наприклад, ми можемо знайти Ваш профіль у професійних соціальних мережах (таких як Facebook) і зв’язатися з Вами щодо відповідних вакансій. Відомості про Ваше особисте життя, що стали нам відомі, не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує Ваші якості кандидата на роботу в Нідерландах.
6.4. СТІПТ не обробляє відомості про расове, національне або етнічне походження працівників, їхні політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях, відомості, що стосується статевого життя та інші особливі категорії даних про Вас, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. У разі необхідності отримання окремих таких даних, ми намагаємося звести їх використання до мінімуму і обробляємо їх із винятковою обережністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ми збираємо ці персональні дані лише у тому випадку, коли це необхідно безпосередньо для надання Вам послуг з працевлаштування або Ви свідомо надали її нам. Наприклад, ми можемо збирати цю інформацію для Вашої безпеки, якщо за станом Вашого здоров’я Вам протипоказана певна робота у країні працевлаштування або Ви відноситесь до категорії осіб з особливими потребами. У цьому випадку, Вам необхідно повідомити нам про це, що ми могли знайти роботу, яка підходить саме Вам.
6.5. Обробка персональних даних про членство у професійних спілках, стан здоров’я (що згідно із законодавством України належить до персональних даних, обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод громадян) є необхідною для реалізації прав та виконання обов’язків володільця даних у сфері трудових відносин відповідно до законодавства. Враховуючи цілі обробки, СТІПТ як володілець персональних даних не підлягає обов’язку повідомляти Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про обробку зазначених видів персональних даних згідно зі статтею 9 Закону та підпунктів 1.2, 2.1.3 Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 8 січня 2014 року №1/02-14.
6.6. СТІПТ може використовувати Ваші дані для здійснення брендової розсилки (щотижневих новин, ситуативних пропозицій) та створення індивідуально налаштованих аудиторій для показу реклами в мережі Facebook та інших соціальних мережах. В цьому випадку ми можемо користуватися даними, які Ви залишаєте при заповненні реєстраційної форми на веб-сайті, на сторінках в соціальних мережах, при оформлені підписки на розсилку повідомлень, при залишенні таких даних в анкеті зворотного зв’язку під час відвідування офісу чи заходів СТІПТ або залишення Вами даних для нас в інший відкритий спосіб.
6.7. Ми можемо використовувати основні та сторонні файли Cookies, веб-маяки, пікселі, пусті gif-зображення та інші подібні технології (далі разом – «файли Cookies та інші технології відстеження»), щоб ідентифікувати Вас та Ваші інтереси, запам’ятати Ваші налаштування та відстежувати використання нашого веб-сайту та мобільного застосунку Plan4Flex Mobile App. Ми також використовуємо файли Cookies та інші технології відстеження, щоб контролювати доступ до певного вмісту нашого веб-сайту, захищати веб-сайт та обробляти будь-які запити, які Ви надсилаєте нам, з метою аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг. Повідомляємо Вас, що у налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону Cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли Cookies, функціональність веб-сайту СТІПТ та мобільного застосунку Plan4Flex Mobile App може бути обмежена і Ви не зможете використовувати усі їхні переваги.

7. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Персональні дані головним чином зберігаються на електронних носіях (на серверах, сховищах, персональних комп’ютерах та інших видах пристроїв зберігання, що застосовуються працівниками групи компаній STIPT) та знаходяться у Нідерландах. Електронні бази даних, що містять персональні дані, захищені за допомогою сервера чи механізмів автентифікації, вбудованих в конкретний застосунок (такий як Plan4Flex Mobile App) та/або базу даних.
7.2. Деякі бази персональних даних, що обробляються СТІПТом, розміщуються на власних серверах, що знаходяться у офісі в Україні.

8. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
8.1. Поширення (передавання) Ваших персональних даних третім особам визначається умовами Вашої згоди на обробку персональних даних або відповідно до вимог закону у встановленому порядку. Поширення персональних даних без Вашої згоди дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.2. З метою доступу до Ваших персональних даних треті особи подають запит у порядку, визначеному ст.16 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
8.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України або неспроможна їх забезпечити.
8.4. Для того, щоб Ви могли користуватися нашими послугами, ми повинні передавати Ваші персональні дані окремим третім особам, до яких належать:
Органи державної влади і управління в Україні та Нідерландах («державні органи»)
У випадках, визначених законодавством, ми зобов’язані ділитися Вашими персональними даними з державними органами. Цими органами можуть бути правоохоронні органи, прикордонні служби, міграційні органи тощо. Якщо ми не передамо Ваші персональні дані цим органам на підставі їхніх законних вимог, Вас можуть не допустити до роботи у Нідерландах або Вам не дадуть дозвіл на в’їзд до Нідерландів.
Компанії-замовники (іноземні партнери-роботодавці)
З метою Вашого працевлаштування Ваші персональні дані ми повинні передавати компаніям-замовникам, які надають робочі місця у Нідерландах. Будь-ласка, ознайомтесь із розділом про захист персональних даних на їхніх сайтах. Повний перелік та інформацію про компанії-замовників у Нідерландах Ви можете отримати у наших менеджерів.
Агентства з працевлаштування Групи компаній STIPT
Враховуючи міжнародний характер нашого бізнесу, Ваші персональні дані можуть надаватись агентствам із працевлаштування групи компаній STIPT та особам, що проводять співбесіди та працюють у різних країнах у межах групи компаній STIPT. Особи, які виконують адміністративні функції та персонал ІТ-відділу центрального офісу Групи компанії STIPT в Нідерландах також можуть отримувати обмежений доступ до Ваших персональних даних для виконання службових обов’язків.
8.5. У Нідерландах та інших країнах Європейського Союзу можуть діяти інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, проте ми ввели в дію правові механізми, спрямовані на забезпечення адекватного захисту Ваших персональних даних, які обробляють дочірні компанії, офіси, афілійовані особи в межах Групи компаній STIPT, зокрема під час передачі Ваших персональних даних до інших країн.
8.6. Ми покладаємося на надійних третіх осіб для виконання низки бізнес-операцій від нашого імені. Ми надаємо їм лише інформацію, необхідну для надання послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, і вимагаємо, щоб вони не використовувати Ваші персональні дані для будь-яких інших цілей. Ми завжди докладаємо усіх зусиль, щоб гарантувати, що всі треті особи, з якими ми працюємо, надійно зберігають Ваші персональні дані. Наприклад, ми можемо довірити послуги, які вимагають обробки персональних даних:
 Третім особам, які допомагають нам у наданні послуг рекрутингу, а саме: моніторинг соціальних мереж, оцінок та коментарів, система управління відносинами з клієнтами, веб- аналітика та пошукова система, інструменти керування контентом користувачів;
 Рекламним, маркетинговим, цифровим та соціальним медіа-агентствам з метою показу реклами, маркетингу і кампаній, аналізу їх ефективності, а також управління контактами і запитаннями;
 Третім особам, що надають послуги з перевезення, службі доставки документів, вантажів і посилок, бюро перекладів, аудиторам тощо;
 Третім особам, які беруть участь у організації заходів під керівництвом та за ініціативи СТІПТа;
 Третім особам, які допомагають нам в наданні ІТ-послуг, а саме: провайдери платформ, послуги хостингу, технічне обслуговування та підтримка баз даних, а також наші мобільні застосунки, які можуть містити інформацію про Вас (такі послуги можуть іноді означати доступ до Ваших даних для виконання необхідних завдань);
 Третім особам, які допомагають нам обслуговувати клієнтів, у пошуку працівників, проведенні перевірок і тестуванні перед прийомом на роботу, а також поліпшенні наших методів рекрутингу.
8.7. На нашому веб-сайті ми можемо використовувати аналітичні та інші сервіси, які збирають сторонні файли сookie: Google Analytics і Google AdWords (Політика конфіденційності Google), Facebook (Політика конфіденційності Facebook), DoubleClick, Google Remarketing тощо. Інформація про використання користувачами веб-сайтів (включаючи IP-адреси), згенерованих файлами сookie, буде передаватися і зберігатися на серверах цих сервісів.
8.8. Звертаємо Вашу увагу, що Політика конфіденційності СТІПТ не поширюється на обробку інформації сторонніми сайтами. Ми не несемо відповідальності за забезпечення конфіденційності таких сайтів і рекомендуємо Вам читати їх політики конфіденційності (або інші подібні документи), в тому числі:
Політика щодо захисту даних/конфіденційності Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php
Політика щодо захисту даних/конфіденційності Twitter:
https://twitter.com/privacy
Політика щодо захисту даних/конфіденційності Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388
Політика щодо захисту даних/конфіденційності LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/Data-Protection-policy

9. ТЕХНІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДАНИХ
9.1. З метою безпечного зберігання Ваших персональних даних ми впровадили безліч технічних і організаційних заходів, які захищають персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження на всіх етапах їх обробки, і які охоплюють:
– визначення порядку доступу до персональних даних працівників СТІПТа та залучених надавачів послуг;
– визначення порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них;
– розробку плану дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій;
– регулярне навчання працівників, які працюють з персональними даними.
9.2. Обробка персональних даних є конфіденційною. Вона має здійснюватися лише особами, що діють від імені СТІПТа та лише за нашими вказівками.
9.3. При передачі персональних даних третім особам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.
9.4. СТІПТ веде облік працівників та інших осіб, які мають доступ до персональних даних суб’єктів. СТІПТ визначає рівень доступу зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. Кожен із цих працівників/осіб користується доступом лише до тих персональних даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх професійних чи службових або трудових обов’язків або для надання послуг, пов’язаних із рекрутингом.
9.5. У будь-якому випадку доступ до персональних даних, внесених до автоматизованих систем та картотек персональних даних, мають за посадою/функціями директор СТІПТа, головний бухгалтер (бухгалтери), інші працівники/особи, які надають послуги з фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, кадрового забезпечення, юридичного супроводу, відповідно до покладених на них обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків/надання послуг.
9.6. Наші працівники та інші особи, які обробляють персональні дані, зобов’язані:
1) виконувати вимоги законодавства України про захист персональних даних;
2) запобігати втраті персональних даних або їх неправомірному використанню;
3) не розголошувати персональні дані, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням своїх обов’язків, при цьому таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
9.7. Право на доступ до персональних даних та на їх обробку надається відповідним особам після підписання зобов’язання про нерозголошення персональних даних. Вказані особи допускаються до обробки персональних даних в автоматизованих системах лише після їх авторизації. Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або автентифікації, блокується.
9.8. При обробці персональних даних в складі автоматизованих системах та в картотеках забезпечується:
• антивірусний захист;
• використання технічних засобів безперебійного живлення елементів Автоматизованої системи;
• зберігання картотек у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу;
• обладнання дверей у приміщеннях (шафах, сейфах) замком;
• забезпечення завантаження автоматизованих систем лише за умови ідентифікації та автентифікації осіб, які мають доступ до бази персональних даних;
9.9. Факти порушень режиму захисту персональних даних фіксуються актами, які підписує директор СТІПТа. У разі необхідності за фактами порушень режиму захисту персональних даних директором призначається розслідування.
9.10. Працівники та інші відповідальні особи роз’яснюють всім кандидатам на роботу в Нідерландах підстави для обробки їхніх персональних даних відповідно до чинного законодавства України та законодавства ЄС.
9.11. У разі виявлення факту внесення до бази персональних даних відомостей про суб’єкта, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути негайно виправлені або знищені.
9.12. У нас також діють процедури на випадок будь-якого потенційного порушення безпеки даних. Ми повідомимо вас і компетентний регуляторний орган про будь-яке потенційне порушення безпеки даних за наявності e нас відповідного законного зобов’язання.
9.13. На жаль, повну безпеку даних під час їхньої передачі через мережу Інтернет забезпечити неможливо. Ми будемо докладати всіх зусиль для захисту Ваших персональних даних, проте ми не можемо гарантувати безпеку Ваших даних, які ви передаєте через Інтернет, тому Ви самостійно несете за це повну відповідальність.

10. СТРОК ОБРОБКИ (ЗБЕРІГАННЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗНИЩЕННЯ І ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. Ми не будемо зберігати Ваші персональні дані довше, ніж це необхідно для досягнення цілей, для яких вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог, зокрема – якщо це передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства. Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.
10.2. За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних СТІПТом становить 1095 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція (наприклад, надання Вам послуг з працевлаштування). Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів. Оскільки законодавство Нідерландів може встановлювати додаткові вимоги, терміни зберігання персональних даних можуть відрізнятися від вказаного в цьому пункті. Зокрема, якщо законодавство Нідерландів містить положення про терміни позовної давності, протягом якої Ви маєте право пред’явити претензію або позов щодо Вашого працевлаштування, і нам необхідні докази існування правових відносин між нами, ми можемо обробляти Ваші персональні дані протягом цього строку.
10.3. Якщо Ви приймаєте пропозицію про працевлаштування в Нідерландах, будь-які відповідні персональні дані, зібрані під час прийому на роботу, стануть частиною Вашої особової справи та будуть зберігатись відповідно до вимог законодавства Нідерландів. Якщо Ви не приймаєте пропозицію працевлаштування в Нідерландах, ми можемо продовжувати зберігати та використовувати Ваші персональні дані протягом періоду часу для цілей системного адміністрування, щоб розглянути Вашу кандидатуру для потенційних майбутніх посад, а також для проведення досліджень. У такому випадку ми звернемося до Вас для отримання Вашої згоди.
10.4. Ми можемо з плином часу мінімізувати обсяг Ваших персональних даних, які ми використовуємо, щоб відслідковувати Вашу історію співпраці зі СТІПТом, або знеособити Ваші персональні дані. В останньому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.
10.5. Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
10.6. СТІПТ вносить зміни до Ваших персональних даних:
 на підставі Вашої вмотивованої письмової вимоги;
 за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних, чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

11. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України
Відповідно до законодавства України Ви маєте наступні права щодо обробки персональних даних:
• знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
• пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
• пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
• вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
• відкликати згоду на обробку персональних даних;
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
11.2. Права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR
Окрім українського законодавства із захисту персональних даних, СТІПТ уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR, у тому числі:
• Право на доступ до інформації (right to access). Це право включає в себе два основних компонента: право знати, чи обробляються дані стосовно себе; якщо так, то ще право на отримання доступу до цих даних, а також додаткову інформацію (мету обробки, категорії даних, що обробляються та ін.).
• Право на виправлення (right to rectification). Якщо персональні дані є неточними, контролери повинні їх виправити без необґрунтованих затримок.
• Право на видалення або право бути забутим (right to erasure or right to be forgotten). За запитом суб’єкта, вся інформація про нього повинна бути видалена. Із цього правила є винятки, коли, наприклад, інформація необхідна для забезпечення громадського здоров’я, наукової, історичної чи статистичної мети, вирішення юридичних спорів. Крім цього, право бути забутим включає в себе можливість звертатись до пошукових сервісів із вимогою видалити посилання на інформацію, яка містить персональні дані заявника.
• Право на обмеження обробки даних (right to restriction of processing). За наявності декількох підстав суб’єкт має право обмежити обробку своїх даних. Таким чином, якщо буде встановлено обмеження, дані можуть бути оброблені лише за згодою суб’єкта або за наявності певних винятків, таких як, публічний інтерес ЄС, його країни-члена, захист чиїхось прав тощо.
• Право бути проінформованим (right to be informed). Контролер повідомляє суб’єкта про кожне виправлення чи стирання персональних даних або обмеження їх обробки.
• Право на перенесення даних (right to data portability). Суб’єкт даних має право отримувати персональні дані стосовно нього, які він надав контролеру, у структурованому, широко використовуваному, придатному для зчитування комп’ютером форматі, та має право передавати ці дані іншому контролеру без перешкод від попереднього контролера.
• Право на заперечення (right to object). Це право включає в себе можливість заперечення проти використання персональних даних в наукових / історичних дослідженнях, прямому маркетингу та ін.
• Право на захист від рішень, які приймаються виключно на автоматизованій основі (right not to be subject to a decision based solely on automated processing). В даному випадку йдеться про обмеження, пов’язані з використанням інструментів автоматизованого прийняття рішення без людського впливу, в частині де результати таких дій несуть юридичні або інші істотні наслідки для людини.

12. ДО КОГО ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Відповідальна особа із захисту персональних даних СТІПТ
Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження або побажання щодо захисту і обробки Ваших персональних даних, Ви можете звернутися безпосередньо до ТОВ «СТІПТ УКРАЇНА» за адресою: 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, проспект Свободи, будинок 28, офіс 1, номери телефонів: + 380 50 519 1859, +380 50 055 358; email: ukraine@stipt.com. Обов’язково вказуйте у всій кореспонденції свої ім’я, прізвище, по батькові, адресу і контакти для зворотного зв’язку, а також детальний опис питання, Ваші зауваження, скарги або вимоги.

Орган із захисту персональних даних в Україні
Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/). Ви можете звернутися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що було порушено Ваші права у зв’язку із обробкою персональних даних.

Ця редакція Політики була оновлена у серпні 2020 року